Mångfaldspolicy

Mångfald leder till mer kreativa arbetsplatser där alla, oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller sexuell läggning skall känna sig sedda, hörda och inkluderade. Vi anser att en bra arbetsplats speglar ett samhälles samtliga individer och tror på en dynamisk mångfald i vår personalstyrka.

På Q-gruppen arbetar vi med mångfald genom att:

  • Vara öppna, lyhörda och toleranta med varandra
  • Kommunicera med varandra och övriga samarbetspartners
  • Arbeta aktivt för att ingen skall känna sig diskriminerad
  • Aktivt sträva efter mångfald vid nyrekryteringar
  • Uppfylla lagar och krav

 

Q-gruppens Mångfaldspolicy innebär ett ständigt förbättringsarbete där vi tillsammans skapar och främjar arbetsglädje och yrkesstolthet samt förebygger ohälsa och orättvis behandling. Tillsammans och var och en för sig har vi ett gemensamt ansvar för att behandla våra kollegor och samarbetspartners på ett respektfullt vis.