Årsredovisning och Bolagsstämma i Q-gruppen

I väntan på bolagstämman om drygt en vecka, vill vi ge lite kortfattad information om verksamhetens status och vår ekonomiska ställning.

Vi har haft en utmanande ekonomisk situation under de senaste 12 månaderna.

I bokslutet 2016, tog vi höjd för konstaterad förlust i några projekt, och i synnerhet ett projekt som av olika anledningar tyvärr ekonomiskt havererat. Tyvärr har även räkenskapsåret 2017 samt vår likviditet påverkats negativt av detta, men vi kan nu konstatera en rörelsevinst i Byggverksamheten för 2017 samt en lovande prognos för 2018.

Likviditeten, där vi under en längre tid haft negativt kassaflöde, är nu på väg att återställas. Utöver likviditetseffekten av det negativa resultatet 2016 så har vi även haft mycket bundet kapital i pågående byggprojekt och utvecklingsprojekt. Fr o m mitten av juni bedömer vi att vi återigen har ett positivt kassaflöde. Verksamhetsåret 2018 har präglats av konsolidering, riskeliminering och stabiliserande åtgärder. Vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen på detta år och vår kommande utveckling.

Tyvärr är det lätt att det uppkommer rykten och spekulationer under den tid som har varit. Det har även förekommit en hel del felaktiga påståenden om oss. Trist när det blir så, men som Mark Twain sa ”Ryktet om vår………, är betydligt överdrivet”.

Vi återkommer med utförligare information efter Bolagsstämman den 5 juni.

 

Trevlig helg i solskenet!

Med vänlig hälsning,

Jan Henriksson
VD