Idag hölls årets Byggstämma för Sveriges Byggindustrier. Närmare 200 personer medverkade, så även Q-gruppen. Utöver den formella stämman bjöd dagen på intressanta föreläsningar och diskussioner inom framförallt sund konkurrens – ett högaktuellt område som BI tillsammans med Byggnads fört breda samtal kring under vintern. Framför allt är det tre huvudområden som pekas ut för att sund konkurrens ska uppnås:

  1. Tydligare lagar och regler. Samhället måste ställa både hårdare och rimligare krav vid upphandlingar.
  2. Stärkt kultur. Branschen behöver kompetensutvecklas, lagar och regler behöver bli lättare att följa.
  3. Bättre kontroll och uppföljning. Myndigheter måste satsa betydligt mer på effektiv och samordnad kontroll, uppföljning och sanktioner.

Till sommaren kommer Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads och ytterligare en rad aktörer att presentera en gemensam nationell strategi för att skapa sund konkurrens.

På Q-gruppen vill vi även gratulera  Carin Stoeckmann till den nya posten som ordförande och passar på att tacka Svante Hagman för ett väl utfört arbete.