Bostäder

Vi bygger vackra och trivsamma bostäder för ett växande Sverige.

Läs Mer

Kulturhistoriska hus

Vi är kulturbyggare och utför varsamma ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriska hus och miljöer.

Läs Mer

Övriga hus

Nyproduktion och ROT av offentliga miljöer och lokaler.

Läs Mer

Bygg & Service

Q-gruppens kompetenta Bygg & Service tar sig an mindre projekt inom framförallt hyresgästanpassningar.

Läs Mer