Q-gruppen scannar alla inkomna fakturor. För att en faktura ska mottas korrekt krävs det att den är märkt med leverantörens namn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, kontaktuppgifter och uppgift om F-skatt. Vidare ska fakturan märkas med Q-gruppens 6-siffriga projektnummer samt en korrekt referens. Endast ett projekt per faktura godkännes.

Faktureringsuppgifter

Organisationsnummer: 556542-9338

Faktureringsadress post:
Q-gruppen Bygg AB
EANMOT: 7365565429332
Box 171
831 22 ÖSTERSUND

Faktureringsadress mail:
qgruppen@pdf.attest.nu

Obs! Vänligen bifoga endast en faktura i pdf-format per mail. Om Ni har flera fakturor, så måste vi be Er att skicka dessa i separata mail.


Information om fakturering med omvänd byggmoms

Då Q-gruppen Bygg AB är ett byggföretag ska byggtjänster som utförs av underentreprenörer faktureras med omvänd byggmoms. Fakturor med omvänd byggmoms ska märkas med vårt momsregistreringsnummer SE556542933801 samt ”Omvänd byggmoms gäller för denna faktura”.

För mer information om omvänd skattskyldighet hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.