Fusion inom Q-gruppen

Idag har vi igångsatt fusion av dotterbolagen Q-gruppen Projekt AB, Q-gruppen Bygg AB och Q-gruppen Fastighets AB. Dessa bolag går härmed upp i gamla moderbolaget Q-gruppen AB och ”nytt” moderbolag blir därmed Q-gruppen Holding AB.

Q-gruppen AB blir alltså det nya driftbolaget och ny avtalspart mot kunder och leverantörer.

Samtliga leverantörer och kunder har tillskrivits separat om detta.

Ärendet handläggs av Bolagsverket och beräknas vara klart inom 2-3 månader. Fr o m januari 2019 och fram till fusionen är klar kommer således byggverksamhet att finnas i såväl Q-gruppen Bygg AB som Q-gruppen AB, och efter verkställd fusion enbart i Q-gruppen AB.

Vi kommer alltså att förenkla den legala strukturen så att kostnaderna minskas samt dessutom möjliggöra en effektivare drift av verksamheten.

PWC har gjort en fusionsutredning som ligger till grund för detta beslut.

Jan Henriksson, VD i Q-gruppen AB, kommenterar;
Fokus för de närmaste åren kommer att vara på ”kärnverksamheten Bygg” och organisationen för detta är satt. Framtidstron, kampviljan och entusiasmen inför 2019 och framåt är stor. Vi kallar det ”Q 2.0”.

 

Vid frågor kontakta VD Jan Henriksson, på 070-491 75 01 eller jan.henriksson@q-gruppen.se