Vi fick i dag godkänd slutbesiktning på vårt projekt Unum i Roslags Näsby, Täby.

Besiktningsmannen och beställaren är imponerad av såväl utförda arbeten som överlämnas, som slutdokumentation inkl kvalitetskontroll. ”Bättre än vanligt” var kommentaren från besiktningsmannen.

Vi tackar alla i Q-gruppens platsledning, snickare samt våra underentreprenörer som slitit hårt för att ro projektet i hamn. Vi vill även tacka vår beställare EQT och Tobin Properties samt deras byggprojektledare, för ett gott samarbete.