Vi bygger för en hållbar framtid

Vi som arbetar på Q-gruppen tror på att skapa en hållbar framtid för alla. Som byggare, arbetsgivare och inte minst människor ser vi det därför som en självklarhet att aktivt jobba för en hållbar framtid. Inte bara inom vår bransch utan för hela vårt samhälle. Vi ställer höga krav både på oss själva, våra samarbetspartners samt våra material när det kommer till kvalitet, energieffektivitet och hållbarhet. För oss är det en självklarhet att välja klimatsmarta och energieffektiva material och lösningar i byggproduktionen.

Hållbar kvalitet för alla

2008 satte Q-gruppen en av sina arbetsslogans på pränt. Banderoller med  texten ”Vi bygger med stolthet och känsla” kom att pryda våra etableringar och faktum är att just denna mening är en av vår viktigaste och mest centrala utgångspunkt inom vår produktion. Vi är stolta över det vi bygger och det som byggs konstrueras för att hålla i många generationer.

Ett hållbart arbetssätt

Vi arbetar med hållbarhetsperspektivet utifrån tre nivåer; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en hållbar byggproduktion.

Social Hållbarhet

 • Medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening
 • Har kollektivavtal
 • Har ett modernt medarbetaravtal
 • Arbetar på säkra arbetsplatser
 • Vi är kommunikativa med kunder, medarbetare och övriga samarbetspartners
 • Samarbetar med Galaxen Bygg
 • Samarbetar med yrkes- och högskolor
 • Medverkar i Mentorbygg (kvinnligt nätverk)
 • Arbetar efter vår mångfaldspolicy
 • Mätning och uppföljning av medarbetarnas arbetsglädje & trivsel utförs en gång per år
 • Korta beslutsvägar inom företaget
 • Stödjer Situation Stockholm
 • Stödjer Hammarby Bandy & Huddinge Hockey
 • Arbetar efter Sveriges Byggindustriers Uppförandekod

Miljömässig hållbarhet

 • Väljer kemikalier och byggvaror med hjälp av Byggvarubedömningen för att få så bra miljöval som möjligt
 • Sopsorterar på våra arbetsplatser och kontor
 • Vid etablering av byggarbetsplatser försöker vi att minimera energianvändningen genom bra energieffektiva val
 • God planering på arbetsplatserna för att minimera transporter och utsläpp
 • Vi är tredjepartscertifierade enligt BF9K

Ekonomisk hållbarhet

 • Vi arbetar på ett transparent och ärligt sätt till våra samarbetspartners, kunder och leverantörer
 • Vi bidrar till en sund och rättvis konkurrens
 • Arbetar efter en ”Sund byggbransch”
 • Har ID 06 på våra arbetsplatser
 • Arbetar efter Stockholms Byggmästareförening och Byggnads ”Fair play”