Vår arbetsmiljö – Din säkerhet

Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet. Därför är det viktigt att arbetsplatsen erbjuder en trygg, utvecklande och trivsam miljö för alla som vistas där. En majoritet av våra medarbetare arbetar på byggarbetsplatser vilket ställer än mer krav på en säker och trygg arbetsplats. Tillsammans har vi alla ett ansvar för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Vi uppnår en säker arbetsplats genom:

 • Företagets ansvar
  Att tillse att varje arbetsplats och medarbetare har rätt förutsättningar.
 • Individens egna ansvar
  Den enskilde har ett ansvar att uppmärksamma allt som inte är förenligt med en bra arbetsmiljö.

Q-gruppens gemensamma mål:

 • Noll olyckor
 • Trivsamma och trygga arbetsplatser

Q-gruppens arbetsmiljöpolicy

Vi ska genom hela företaget verka för att vi skall ha säkra och trivsamma arbetsplatser där alla är inkluderande och viktiga för vår framgång.

Vi gör detta genom att:

 • Kommunicera med varandra och övriga samarbetspartners
 • Aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågorna
 • Uppmuntra ett säkert beteende och att inte gå förbi när någon arbetar osäkert
 • Arbetsbereda alla arbeten som kan medföra en personskada
 • Hålla god ordning och reda på våra arbetsplatser
 • Aktivt arbeta med att alla trivs, behandlas respktfullt och utvecklas i företaget
 • Regelbundna hälsoundersökningar på alla medarbetare
 • Uppfylla lagar och krav

 

Genom att alla i vårt företag dagligen följer detta kommer arbetsglädje och stolthet kännas tillfredställande. Vi levererar bättre, vilket ger nöjda kunder.