Vår arbetsmiljö – Din säkerhet

Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet. Därför är det viktigt att arbetsplatsen erbjuder en trygg, utvecklande och trivsam miljö för alla som vistas där. En majoritet av våra medarbetare arbetar på byggarbetsplatser vilket ställer än mer krav på en säker och trygg arbetsplats. Tillsammans har vi alla ett ansvar för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Vi uppnår en säker arbetsplats genom:

 • Företagets ansvar
  Att tillse att varje arbetsplats och medarbetare har rätt förutsättningar.
 • Individens egna ansvar
  Den enskilde har ett ansvar att uppmärksamma allt som inte är förenligt med en bra arbetsmiljö.

Q-gruppens gemensamma mål:

 • Noll olyckor
 • Trivsamma och trygga arbetsplatser

Q-gruppens Arbetsmiljöpolicy

Vi skall genom hela företaget verka för säkra och trivsamma arbetsplatser där alla är inkluderande och viktiga för vår framgång.

På Q-gruppen arbetar vi med arbetsmiljö genom att:

 • Aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor
 • Kommunicera med varandra och övriga samarbetspartners
 • Uppmuntra ett säkert beteende där man ingriper om någon arbetar osäkert
 • Arbetsbereda alla arbeten som kan medföra en personskada
 • Hålla god ordning och reda på våra arbetsplatser
 • Aktivt arbeta för att alla ska trivas, behandlas respektfullt och utvecklas i företaget
 • Genomföra regelbundna hälsoundersökningar på alla medarbetare
 • Vara uppmärksamma på våra kollegors psykiska mående och rapportera om man tror att risk för ohälsa finns
 • Uppfylla lagar och krav

 

Q-gruppens Arbetsmiljöpolicy innebär ett ständigt förbättringsarbete där vi tillsammans skapar och främjar arbetsglädje och yrkesstolthet samt förebygger ohälsa. Tillsammans och var och en för sig representerar vi samtliga Q-gruppen och arbetar för fortsatt goda relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners.