Vi är BF9K certifierade

Q-gruppen är certifierade enligt BF9K vilket är ett lednings- och produkt-certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Systemet fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men med en viktig skillnad: det är direkt anpassat efter byggbranschen.

Som BF9K-certifierat företag ställs det höga krav på hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Här spelar också kompetensen hos vår personal en central roll. Vi genomgår löpande såväl interna som externa revisioner för att säkerställa att vi håller systemet levande i alla våra projekt.

BF9K-standardens krav grundas på gällande lagar och förordningar samt genom Stockholms Byggmästareförenings erfarenheter. Systemet medför också att Du som kund får en bekräftelse på att vi som entreprenör har väl fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

KMA-Ansvarig på Q-gruppen är Erika Arenborn.