Miljö- och Kvalitetspolicy

Tillsammans och med ett stort engagemang skall vi genom hela företaget verka för att uppfylla våra kunders behov. Detta gör vi genom att bygga med rätt kvalitet och med fokus på en hållbar samhällsutveckling.

På Q-gruppen arbetar vi med miljö och kvalitet genom att:

  • Kommunicera med varandra och övriga samarbetspartners
  • Använda beprövade arbetsmetoder
  • Aktivt arbeta för att minska energianvändningen på våra byggarbetsplatser samt i övrig verksamhet
  • Använda Byggvarubedömningen för att hitta bästa material av vad vi kan påverka
  • Uppfylla lagar och krav

 

Q-gruppens Miljö- och Kvalitetspolicy innebär ett ständigt förbättringsarbete där vi tillsammans tar ansvar för att förebygga bristfällig kvalitet och dåliga miljöval. Genom ett engagerat arbetssätt bygger och skapar vi arbetsglädje och yrkesstolthet och inte minst goda relationer till våra kollegor, kunder och samarbetspartners.