Miljö- och Kvalitetspolicy

Vi ska genom hela företaget uppfylla kundernas behov genom ett stort engagemang, ansvar samt bygga med rätt kvalitet med fokus på en hållbar samhällsutveckling.

Vi gör detta genom att:

  • Kommunicera med våra kunder och övriga samarbetspartners
  • Använda beprövade arbetsmetoder
  • Minska energianvändningen på våra byggarbetsplatser samt i övrig verksamhet
  • Använda Byggvarubedömningen för att hitta bästa material av vad vi kan påverka
  • Uppfylla lagar och krav
  • Genom att alla i vårt företag dagligen följer detta kommer arbetsglädje och stolthet kännas tillfredställande, samt att våra kunder kommer att bli nöjda.