Q-gruppen Bygg AB

Organisationsnummer: 556542-9338

Faktureringsadress post:
Q-gruppen Bygg AB
EANMOT: 7365565429332
Box 171
831 22 ÖSTERSUND

Faktureringsadress mail:
qgruppen@pdf.attest.nu

Obs! Vänligen bifoga endast en faktura i pdf-format per mail. Om Ni har flera fakturor, så måste vi be Er att skicka dessa i separata mail.


Information om fakturering med omvänd byggmoms

Då Q-gruppen Bygg AB är ett byggföretag ska byggtjänster som utförs av underentreprenörer faktureras med omvänd byggmoms. Ange vårt momsregistreringsnummer SE556542933801 samt att ”Omvänd byggmoms gäller för denna faktura” eller motsvarande skrivning finns på fakturan.

För mer information om omvänd skattskyldighet hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.