Få branscher är så säkerhetsorienterade som byggbranschen

Så måste det vara när man arbetar i en bransch med många riskfyllda moment, stora maskiner och verktyg. Snart går Säkerhetsdagen, som organiseras av Sveriges Byggindustrier, av stapeln och fokus i år ligger på säkerhetskultur. Otroligt viktigt, då vi alla bär ett gemensamt ansvar för att upprätthålla korrekta säkerhetsnormer på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljöarbetet är, och ska alltid vara centralt i vår verksamhet. Inom många branscher, kanske framförallt byggbranschen, ligger dock fokus på den fysiska arbetsmiljön. Nog så viktigt, men den systematiska arbetsmiljön får inte glömmas bort eller hamna i skymundan.

Arbetsmiljöverket genomför under 2018-2019 inspektioner av Byggbranschen med fokus på den systematiska arbetsmiljön för första linjens chefer/platsledning.

Vi välkomnar detta initiativ då det är viktigt att belysa den ofta tidspressade och utsatta arbetssituation som framförallt Platsledningen men också och hela branschen utsätts för.
Q-gruppen har precis genomgått en inspektion avseende vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö och glädjande nog kan vi berätta att resultatet var mycket tillfredsställande och helt utan anmärkningar! 

Att belysa arbetsmiljön och dess ständiga förbättringsarbete tycker vi på Q-gruppen är oerhört viktigt. Tillsammans ska vi arbeta för en säker, tolererande och trivsam arbetsmiljö där alla medarbetare respekteras och ges möjlighet till att utvecklas.