Vi Bygger med Stolthet och Känsla

Q-gruppen är ett medelstort, privatägt byggföretag verksamt inom Stockholmsregionen. Vi har en allmänbyggande kompetens och arbetar med både om- till- och nybyggnad av hus, bostäder och lokaler.

Som byggentreprenör arbetar vi nära våra beställare. Samverkan är den centrala byggstenen i samtliga våra projekt och våra korta beslutsvägar möjliggör ett flexibelt och lyhört samarbete.

På Q-gruppen arbetar drygt 70 personer varav ungefär två tredjedelar utgörs av våra kompetenta yrkesarbetare.

Bland våra referensprojekt återfinns bland annat Spritmuseum, Arkaden i Sundbyberg, Sven-Harrys konstmuseum, Station Odenplan vid Citybanan och Sjöstadshallen. Med över 20 år i branschen har vi hunnit bygga åtskilliga bostäder, skolor, butiker, museer och kontorslokaler. Och fler ska det bli!

 

Vår historia

Q-gruppen bildades 1997 som en motpol från de stora, sedan länge etablerade byggföretagen. Ambitionen bakom starten av Q-gruppen var att erbjuda marknaden ett fristående och modernt byggföretag med korta beslutsvägar och kompetent personal. Ett företag där alla medarbetare ansågs lika viktiga för företagets framgång.

Q-gruppen hade en stark expansion och blev snabbt ett av Stockholms mer välrenommerade byggföretag. Vår skicklighet inom varsamma renoveringar av kulturbyggnader gav oss ett epitet som Kulturbyggare.

Över 20 år har passerat sedan vi startade vårt första projekt – ombyggnad av Kulturhuset i Stockholm och vi tillhör sedan många år Sveriges 50 största byggföretag. Vår ambition kvarstår än idag och vi fortsätter att arbeta efter vår värdegrund med Öppenhet, Lojalitet, Ansvar och Effektivitet i centrum.