Q-gruppen – en modern koncern i tiden

Q-gruppenkoncernen består av moderbolaget Q-gruppen AB samt de helägda dotterbolagen Q-gruppen Bygg AB, Q-gruppen Projekt AB och Q-gruppen Fastighets AB. Den främsta verksamheten utgår från Q-gruppen Bygg AB som också är koncernens största bolag.

Q-gruppen Bygg AB bedriver entreprenadverksamhet inom byggindustrin. Vi utför både GeneralEntreprenader och TotalEntreprenader och har en allmänbyggande kompetens som täcker såväl ROT som Nyproduktion.
VD för Q-gruppen Bygg AB är Thomas Lindberg.

Q-gruppen Projekt AB är koncernens projektutvecklingsbolag. Här bedrivs de fastighetsprojekt som vi utvecklar i egen regi.
VD för Q-gruppen Projekt AB är Jan Henriksson.

Q-gruppen Fastighets AB är det bolag som äger och förvaltar våra fastigheter. Vårt fastighetsbestånd består i dagsläget av två fastigheter varav den ena står i Katrineholms kommun och den andra i centrala Stockholm.
VD för Q-gruppen Fastighets AB är Linnea Henriksson.

 

skarmavbild-2016-11-10-kl-11-06-54