Det var en gång för länge sedan…

Sommaren 1997 föds en uppstickare inom Stockholms byggbransch. Ett modernt byggföretag med hög kompetens och hantverkskunnande kom att utmana de stora, djupt rotade och sedan länge etablerade företagen. Denna nya branschutmanare var Q-gruppen.

Ut med det gamla, in med det nya

Bakgrunden till starten av Q-gruppen rotar sig till stor del i viljan att bryta sig ur de stora och traditionellt formade byggbolagen. Att istället för att arbeta i en hierarkisk organisation forma en platt organisation utan särskiljning mellan produktionspersonal och tjänstemän. En organisation där medarbetarinflytandet är stort och beslutsvägarna korta. Idealistiskt? Oh ja. Funkade det? Ja!

Idén om Q-gruppen började gro hos grundaren Jan Henriksson under mitten av 1990-talet. Han arbetade då som vd på det Siabägda bolaget Rikswapnet men valde att hoppa av i samband med NCCs köp av Siab. Jan började arbeta med sin företagsidé under sena nätter våren 1997. 16 juni kom registreringsbeviset från Bolagsverket. Q-gruppen AB var nu ett registrerat aktiebolag. Samma dag skrev man på företagets första entreprenadkontrakt, stomkomplettering av nya Kulturhuset i Stockholm. Det var även nu som de första medarbetarna anslöt. Många av dem jobbar än idag fortfarande kvar i företaget.

Q – en bokstav med ett starkt symbolvärde

Q-gruppen fick på kort tid en hel del uppmärksamhet, både i branschen och medialt. Här bredvid syns en del av ett reportage från tidningen Fastighetsförvaltaren, 1 utgåvan 1998.
Fastighetsförvaltaren, 1/1998

Att företaget skulle heta Q-gruppen och inget annat blev bestämt ganska snabbt. Men vad är egentligen motivet bakom namnet? Jo, här ska ni få höra: Q valdes på grund av att man såg det som en stark bokstav och symbol. Kvalitet, Kompetens, Kundnytta och ByggKultur är de främsta ord som ryms i Q:et. Övriga associationer är valfria. ”Gruppen” valdes för att markera företaget och dess medarbetare som en homogen grupp med ett högt kunnande och ansvarskännande. 

Q-gruppen fick på kort tid en hel del uppmärksamhet, både i branschen och medialt. Här bredvid syns ett uppslag från ett reportage i tidningen Fastighetsförvaltaren. 

 

 

 

 Öppenhet, Lojalitet, Ansvar och Effektivitet

Ur tidningen Byggindustrin 7 oktober 2015
Byggindustrin 7 oktober 2005

Vi är, och har alltid varit ett personligt företag. Så pass personligt att våra ledord och värderingar diskuterades fram på en fikarast i samband med starten av bolaget. Vi lärde oss tidigt kraften av ett lyhört företagande. Och vikten av gemensamma kafferaster…

Öppenhet, Lojalitet, Ansvar och Effektivitet är de fyra ledord som vi tillsammans bestämde oss för att alltid arbeta efter. Eftersom att vi medarbetare tillsammans har byggt upp vårt företag har det varit viktigt att processerna alltid ska vara öppna och effektiva och att arbeta ansvarsfullt och lojalt.
En stark gemenskap och ”vi-känsla” föddes tidigt bland oss medarbetare. Vi tror att den stora kamratskapen, vår lyhördhet och platta organisation har hjälpt oss att bygga vår starka företagskultur. Vi kallar det för ”Q-andan”.

 

Tillväxt

Tidningen Byggvärlden, nr 17 2009.
Byggvärlden, nr 17 2009

Vi började vår verksamhet som ett väl sammansvetsat gäng som med små medel kom att driva stora projekt. Ambitionen var att snabbt komma upp i volym för att kunna jobba strukturerat med inköp, kalkyler och projektering. Detta lyckas vi faktiskt ganska bra med och klättrade snabbt upp som ett av Stockholms större och mer välrenommerade byggföretag. Fem år efter företagets start omsattes 150 Mkr, 10 år efter start 350 Mkr.

Idag ligger vår omsättning på över en halv miljard kronor. Under årens lopp har vi blivit utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri flera gånger om och räknas idag som ett av Sveriges 50 största byggföretag. 

Q-gruppens omsättning har under flera år legat stabilt på dryga 500 Mkr. En storlek som vi känt passat oss bra. I takt med att åren har gått har vi dock kunnat åta oss större och mer komplicerade projekt. Vår växande orderstock och erfarenhet av större projekt gör att vi nu väljer att återigen trycka på gaspedalen.

Idag, imorgon och framtiden

Idag har snart 20 år gått sedan det första spadtaget (eller släggslaget, som det faktiskt var) togs. Q-gruppen är idag en koncern som sysselsätter drygt 100 personer. Q-gruppen AB är numera namnet på koncernmodern och byggföretaget fick namntillägget Q-gruppen Bygg AB under sommaren 2016. I koncernen finns även ett projektutvecklingsföretag, Q-gruppen Projekt AB, samt fastighetsbolaget Q-gruppen Fastighets AB.

2016 var ett händelserikt år för Q-gruppen. Vi har uppdaterat vår logotyp och vässat till koncernstrukturen. Under Q3 tillsattes även en ny VD för Q-gruppen Bygg AB, nämligen Thomas Lindberg. Jan Henriksson har dock en fortsatt aktiv roll i Q-gruppen som koncernchef.

I juni 2017 firar vi 20 år. 2020 ska vi omsätta en miljard. Tänk vad en liten dröm kan växa till!