Vår värdegrund

En arbetsplats där vi respekterar alla medarbetare, uppskattar våra olikheter och främjar kamratskap. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som är både välkomnande och inkluderande.

Våra värdeord: Öppenhet, Lojalitet, Ansvar och Effektivitet

Våra fyra värdeord är ord som vi både är stolta över och värnar om. Våra värdeord ska spegla Q-gruppens personlighet, värderingar och arbetssätt och ska därför vara centrala i samtliga av våra aktiviteter.