Organisationsförändringar

Under hösten kommer organisationsförändringar att ske i Q-gruppen. Bakgrunden är att delar av den satsning som påbörjades för ett år sedan har inte haft önskat utfall, varpå ledningen tillsammans med styrelsen landat i beslutet att genomföra en del förändringar för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Detta är sedan en tid tillbaka öppet kommunicerat internt.

Fr o m 2 oktober återgår Jan Henriksson som VD i Q-gruppen (i koncern och samtliga 3 dotterbolag).

Thomas Lindberg, VD i Q-gruppen Bygg AB, slutar sin anställning i Q-gruppen. Även vVD Lennart Andersson, CFO Torbjörn Ramberg och Affärschef Mikael Hollsten lämnar organisationen under hösten 2017. Ny Affärschef tillträder i slutet av oktober.

Utåt sett kan det förefalla dramatiskt när 4 tyngre chefer lämnar organisationen. Detta har dock hanterats under en tid och jag vill understryka att det inte råder någon turbulens eller personliga motsättningar bakom dessa förändringar.” säger VD och grundare Jan Henriksson.

I och med dessa förändringar tillsätts en ny ledningsgrupp där vi också passar på att få med samtliga företagets funktioner i den nya och utökade gruppen.

Bolagets ställning är fortsatt stabil med en orderstock på ca 1 miljard och fortsatt goda relationer med våra partners. Jan Henriksson ser positivt på framtiden och anser att stämningen är fortsatt god och harmonisk i företaget. ”Jag känner att det råder en samsyn i organisationen och en stark tilltro inför vår kommande utveckling. Tillsammans står vi starka och är redo att ta oss an nya, spännande utmaningar”.