Pressmeddelande

 

Q-gruppen Bygg AB har under de senaste åren hanterat ett kraftigt likviditetsmässigt underskott. Bolaget har tre ansträngda bokslut bakom sig och de ackumulerade förlusterna är omfattande. Vi har under en längre tid arbetat oerhört hårt samt genomfört flera aktieägartillskott för att få till en ekonomisk balans. Nu har vi nått det läge där vi inte kommer längre. Som en konsekvens av detta har vi idag, på egen begäran, ansökt om konkurs för Q-gruppen Bygg AB.

 

Skälen till detta är flera och de mest avgörande är:   

  • Stor ekonomisk förlust 2016-2017 i ett nybyggnadsprojekt
  • Lång pågående tvist efter hotellbygge 2014-2016
  • Ekonomiska smällar i ett flertal bostadsprojekt
  • Ett egenregiprojekt som inte fallit väl ut

 

Vi vill passa på att tacka alla våra samarbetspartners som har visat ett stort förtroende för oss. Kvar inom Q-gruppen finns övriga koncernbolag Q-gruppen AB, Q-gruppen Fastighet AB, Q-gruppen Projekt AB vilka vi nu har säkrat från ytterligare riskexponering.

 

Alla eventuella frågor om konkursen besvaras av

David Rutegård, Advokatfirman Carler

08-522 532 00, info@carler.se

 

Övrig kontakt hänvisas till Jan Henriksson

070-491 75 01, jan.henriksson@q-gruppen.se