Imorse hölls årets andra Produktionsmöte. Dagens mötesplats var högst uppe på Henriksdalsberget där vi har vår etablering för projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). Produktionsmöten ett internt mötesforum där vi en gång/kvartal träffas på ett av våra pågående projekt för att framförallt diskutera pågående projekt, dess framfart och utbyta kunskap och erfarenheter. Nya projekt, anbudsläget och inköp är andra delar som också diskuteras under dessa möten där framförallt projekt- och produktionsledning medverkar.

 

Q-gruppens elbil på laddning
Del av utsikten från Henriksdalsberget
Del av den stora bodetableringen
Etableringen syns skymta genom grönskan