Citybanan: Station Odenplan

Nya Station Odenplan till Citybanan

Bygget av nya station Odenplan vid Citybanan är Q-gruppens hittills största entreprenad. Ett fantastiskt häftigt projekt som till stor del bedrivits under jord, närmare bestämt 30 meter under marken.

Entreprenaden har omfattat Stomkomplettering, ytskikt och inredning av pendeltågsstationen med tillhörande delar, servistunnel, plan för access till tunnelbana och utgångar, samt samordning av alla installationer. Vi har även byggt en ny entrébyggnad vid Odenplan och Vanadisvägen och inte minst,  Stockholms första cyckelgarage.

 

Q-gruppens projektorganisation
Affärschef: Gunnar Eriksson
Platschef/ Projektchef: Kent Strömgren
Bitr. Platschef: Emil Stahl

Beställare: Trafikverket

Projektinfo

Byggnation av nya Station Odenplan till Citybanan

Byggtid: 2012-06 - 2017-06

Se även...