Forumvägen

Uppfräschning av utvändigt torg. Renovering av befintliga bänkar samt tillverkning av nya bänkar, cykelparkeringar, planteringskärl, lekplats och inklädnad av fasad med panel. Ny belysning och cykelservicestationer har installerats.

 

Projektinfo

Byggtid: 2018-04 - 2018-08

Se även...