Gustavsberg

Ombyggnad av 42 förrådslokaler till bostadslägenheter.

 

Q-gruppens Projektorganisation:

Projektägare: David Pizzoni Elfving
Produktionsledare: Patrik Lindby

Projektinfo

Oktober 2018 - Juni 2019

Se även...