H&M Globen

Nya lokaler till den svenska klädesjätten

Om- och tillbyggnad av H&M butik i Globen centrum. Byggs om i 6 olika etapper med pågående verksamhet. Samtidigt installeras nya rulltrappor.

 

Q-gruppens projektorganisation
Affärschef: Mikael Hollsten
Platschef: Håkan Lundvall

Beställare: H&M Sverige AB

Projektinfo

Om- och tillbyggnad av kommersiell lokal (butik)

Byggtid: 2016-06 – 2016-12

Se även...