H&M Kista

Ombyggnad av butikslokaler

Om- och tillbyggnad av H&M butik i Kista centrum. Byggs om i 6 etapper med pågående verksamhet.

 

Projektinfo

Om- och tillbyggnad av kommersiell lokal (butik)

Byggtid: 2016-06 – 2017

Se även...