H&M Nacka Forum

Om- och tillbyggnad av befintlig H&M-butik i fem etapper där butik har varit öppen under hela byggtiden. Innefattar även ombyggnad av bakre utrymmen som betjänar centrumanläggningen, bl. a. transportvägar och brandutrymning.

Projektinfo

Byggtid: 2018-07 - 2019-04

Se även...