Lillkvarn

Kvarter Lillkvarn 1 & 2

De så kallade miljonprojekten byggda under 1960-1970-talet står inför ett stort renoveringsbehov. Q-gruppen utför just nu ombyggnad och totalrenovering av två flerbostadshus i Rinkeby om totalt 130+2 lägenheter. Projektet ingår i det sk ”Järvalyftet”.

Renoveringen avser såväl lägenheter, trapphus, gemensamhetslokaler, nytt tak, nya fläktrum och fasad.
Renoveringen sker med evakuerade hus.

 

Projektinfo

Ombyggnad och totalrenovering av flerbostadshus

Byggtid: 2016-11 – 2018-08

Se även...