Media Markt

Om- och tillbyggnad av Media Markt-butik i Nacka Forum. Butiken var ursprungligen fördelad på två plan men är efter omdisponering belägen på endast ett plan. Ombyggnaden har utförts samtidigt som butiken har varit öppen.

Projektinfo

Byggtid: 2018 - 2019-04

Se även...