SFA Henriksdal

SFA – Stockholms Framtida Avloppsrening

Henriksdals reningsverk har nu, med hjälp av Q-gruppen, påbörjat sin ombyggnation på väg till att bli ett toppmodernt reningsverk.

Q-gruppen kommer under en period på ca 11 år att genomföra diverse arbeten som en del av SFAs ombyggnad. Bland några av de arbeten som vi är involverade i är arbetsmiljöarbete, logistik, provisorier, byggservice och rivning.

Starten skedde i maj 2018 och arbetet sker fortlöpande med huvudprojektet. Uppskattad sluttid är juni 2029.

Projektinfo

Ombyggnad av Henriksdals reningsverk för Stockholm Vatten och Avfall

Byggtid: Maj 2018- Juni 2029

Se även...