Skytteholm

Ombyggnation av 1600-tals herrgård

Ombyggnad av  Skytteholms Hotell- och Konferensanläggning på Ekerö.

Denna ombyggnad skedde i tre etapper och omfattade ombyggnad av hotellrum, storkök samt herrgård med tillhörande flyglar och strandpaviljong.

 

Projektinfo

Utförandetid: 2013-2014

Se även...