Snäckviken

KTH Science Park får nya lokaler

Ombyggnad av Astra Zenecas tidigare lokaler som numera ägs av Acturum. Här bygger vi för nya utbildningslokaler till KTH Science Park. När projektet är färdigställt blir dessa lokaler ett nytt utbildningscentrum för läkemedel och mekanik.

Delad Entreprenad där Q-gruppen utför utöver byggentreprenaden exklusive stomme och mark. Projektet innehåller både ombyggnad och nybyggnad varav fördelningen är enligt följande:
– Ombyggnad ca 7 000 m2
– Nybyggnad av ca 5 000m2

Beställare: Acturum Real Estate AB

Projektinfo

Ombyggnad och stomkomplettering av kommersiell lokal

Byggtid: 2016-09 – 2018-04

Se även...