Solterrassen

ROT-projekt med tillbyggnad

Projektet slutfördes av Q-gruppen då totalentreprenören gått i konkurs, utfördes som en utförandeentreprenad till färdig inflyttning. Q-gruppens andel av totala projektet ca 30%.

Beställare: Tobin Properties AB

Projektinfo

Se även...