Vi inleder veckan med att titta till vid ett av våra pågående arbeten och hamnar vid Gärdet och TV4. Här jobbar idag två av våra duktiga snickare med att bygga en ramp för förbättrad tillgänglighet.

Uppdrag som detta utförs och administreras av vår Bygg & Service-enhet. Här arbetar erfarna arbetsledare, produktionsledare och snickare med framförallt varsamma ombyggnader och hyresgästanpassningar. Utöver en hög service- och kunskapsgrad kännetecknas vår Bygg & Service av att man driver sina projekt själva, vilket innebär att kunden alltid har en direktkontakt med arbetsledaren som ofta även fungerar som själva utföraren av arbetet. Läs gärna mer om Q-gruppens Bygg & Service här.

Till våra kollegor ute på plats önskar vi varmare väder och mer sol till morgondagens arbetsdag!