Idag är det Säkerhetsdagen, en dag då vi riktar vår uppmärksamhet till säkerhet inom Bygg- och anläggningsbranschen. Årets fokusområde är Säkerhetskultur.

Alla, oavsett yrkesroll, har rätt till en säker arbetsplats. Inom Byggbranschen är säkerhetsstandarden hög, men en arbetsplats blir aldrig mer säker än vad vi gör den. Just därför är frågan om Säkerhetskultur så otroligt viktig, för inga hjälpmedel eller säkerhetsrutiner i världen gör någon nytta om vi inte använder dem på ett korrekt sätt.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för säkerheten och säkerhetskulturen på våra arbetsplatser. Detta innebär att vi ska respektera och agera efter de säkerhetsföreskrifter och rutiner som finns samt ingripa och slå larm om risk för osäkert arbete föreligger. Vi måste, utan prestige, se säkerhets- och arbetsmiljöarbetet som ett konstant förbättringsområde. Vi ska uppmuntra varandra att bidra till en involverande, engagerande och säker arbetsmiljö. Tillsammans ska vi alltid sträva efter att bli bättre.

Säkerhetsdagen till ära uppmanar vi till en dag för reflektion kring arbetsmiljön. Hur är min arbetsmiljö, är den säker? Gör jag allt som jag kan för att bidra till en säker arbetsplats samt en sund arbetsmiljö? Finns det något som jag kan göra för att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön? Ingen kan göra allt med tillsammans kan vi åstadkomma desto mer!

Tillsammans agerar vi för en säkrare Byggbransch!