Kommentarer kring Q-gruppen Bygg AB

 

Under tisdagen den 21 maj gick vi ut med pressmeddelandet att Q-gruppen Bygg AB, på egen begäran, lämnat in en konkursansökan till Södertörns Tingsrätt. Vi väljer nu att kommentera koncernens läge samt lämna lite mer information om Q-gruppen Bygg AB.

Q-gruppen Bygg AB har varit det enskilt största bolaget inom Q-gruppenkoncernen. Övriga bolag inom koncernen, Q-gruppen Holding, Q-gruppen AB, Q-gruppen Projekt AB och Q-gruppen Fastighet AB är fortfarande i drift.

Byggbolaget har tre tuffa bokslut bakom sig och de ackumulerade förlusterna är omfattande vilket gör att uppförsbacken var alltför brant för fortsatt drift i detta bolag. Orsakerna till de kraftiga förluster som byggbolaget gjort 2016-2018 är flera, men beror framförallt på:

  • Stor andel bostadsproduktion med för låga eller inga marginaler, där också för många ägg lades i samma korg
  • En entreprenad (nyproduktion av flerbostadshus) som ledde till en omfattande förlust 2016-2017
  • Ej avslutade regleringar i ett antal entreprenader samt en segdragen tvist som är överklagad till Hovrätten med huvudförhandling i januari 2020

Vi har under det senaste året arbetat med att konsolidera och riskeliminera byggverksamheten och till stor del lyckats väldigt väl. Många projekt går bra och vi har god ordning i organisationen. Trots positiva trender i verksamheten räcker det tyvärr inte när ryggsäcken blir för tung. De gamla förlusterna samt ej avslutade slutregleringar omöjliggör en fortsatt drift i Q-gruppen Bygg AB.

Vi har blivit varse om att vi är långt ifrån ensamma med de problem som vi fick i verksamheten. Ett flertal större och medelstora aktörer genomgår idag omfattande omstruktureringar och flera konkurser/rekonstruktioner förekommer. Under våren 2018 varnade Q-gruppens VD Jan Henriksson för ett nytt, hårdare branschklimat: ”Jag flaggade i april 2018 att det finns omfattande problem inom branschen som kan leda till kraschlandningar. Detta kan i sin tur orsaka att många mindre aktörer såsom leverantörer och specialföretag riskerar att hamna i ett oerhört utsatt läge med konkurser som påföljd. Jag anser att läget är alarmerande för branschen och att de rådande problemförhållandena bör lyftas även på politiskt nivå. Hur ska vår bransch se ut i framtiden?”

Konkursen för Q-gruppen Bygg AB ser ut att kunna landa på ett någorlunda stillsamt och värdigt sätt. Vi lider med våra medarbetare samt våra leverantörer och underentreprenörer som hamnar i kläm i denna situation med den oro som uppstår. Vår förhoppning är att våra fordringsägare inte ska behöva lida några större skador.

Avslutningsvis låter Jan Henriksson hälsa: ”Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för fantastiska arbetsinsatser genom åren. Det är med glädje, gemenskap och engagemang som vi tillsammans har byggt upp Q-gruppen. Trots detta tunga besked är jag full av framtidstro och energi och ser fram emot att kunna presentera mina framtidsplaner, ett Q2.0, inom kort.”.