Bygg & Service

Vi Bygger Med Stolthet och Känsla

Q-gruppens Bygg & Service arbetar med våra mindre och lite mer speciella projekt, ofta i storleksordningen upp till ca 30 Mkr. Vår Bygg & Service-avdelning driver sina projekt själva, vilket innebär att kunden alltid har en direktkontakt med arbetsledaren som ofta även fungerar som själva utföraren av arbetet.

Inom Bygg & Service finns en lång erfarenhet av att arbeta i känsliga miljöer vilket ofta tillåter bl.a. butiksägare och kontor att hålla öppet under byggprocessen. Tillsammans med beställaren hittar vi kreativa och hållbara lösningar som genererar nöjda kunder, gång efter gång.