Bygg & Service

Bygg & Service

Q-gruppens Bygg & Service arbetar med våra mindre och lite mer speciella projekt, ofta i storleksordningen upp till ca 20 Mkr. Vår Bygg & Service-avdelning driver sina projekt själva, vilket kort och gott innebär att kunden alltid har en direktkontakt med projektledaren som ofta även fungerar som själva utföraren av arbetet.

Inom Bygg & Service tar vi framförallt oss an projekt inom segmentet lokalhyresgästanpassningar och mindre ombyggnader. Anpassningar av kontor och butiker är exempel på typiska Bygg & Service-projekt.