Kulturhistoriska hus

Kulturhistoriska hus och miljöer

Varsamma ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriska hus och miljöer har sedan Q-gruppens start varit ett av våra starkaste verksamhetsområden. Många av våra medarbetare besitter en lång erfarenhet och intresse inom detta segment vilket tidigt gav oss en profil som kulturbyggare.

Under våra verksamhetsår har vi bland annat byggt om Steninge Kulturcenter vid Steninge slott, Bondeska Palatset (Högsta domstolen), Spritmuseum och Scenkonstmuseet.

Kulturhistoriska hus och miljöer omfattar framförallt kommersiella lokaler men här återfinns också bostäder.