Här kommer en kort uppdatering från vårt projekt Unum i Täby, ett modernt flerbostadshus som kommer att innehålla 148 studiolägenheter. Lågdelen på stommen är nu i topp! För närvarande pågår smidesarbeten och därefter väntar fallgjutning och tätskikt på för att få tätt tak. När taket är tätt tar den invändiga stomkompletteringen vid. Högdelen på stommen står klar inom några veckor.

Inflyttning beräknas påbörjas under Q1 2019.