Q-gruppen  –  Din byggpartner sedan 1997

Q-gruppen är ett byggföretag verksamt inom Stockholmsregionen. Vi har en allmänbyggande kompetens och åtar oss främst entreprenader inom ROT och Nybyggnation. Vår verksamhet präglas av stor öppenhet, effektivitet och ett nära samarbete med våra kunder.

Kulturhistoriska hus

Vi är kulturbyggare och utför varsamma ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriska hus och miljöer.

Övriga hus

Nyproduktion och ROT av offentliga miljöer och lokaler.

Bostäder

Vi bygger vackra och trivsamma bostäder för ett växande Sverige.

Bygg & Service

Q-gruppens kompetenta Bygg & Service tar sig an mindre projekt inom framförallt hyresgästanpassningar.

Projekt

Våra projekt utgör hjärtat av vår verksamhet

Vi är stolta över det vi bygger. Under våra verksamhetsår har vi genomfört allt från varsamma renoveringar av kulturminnesmärkta byggnader till nyproduktion av klimatsmarta bostäder. Se våra pågående projekt och referensprojekt här.

Nyheter

Pressmeddelande

Pressmeddelande Q-gruppen Bygg AB har under de senaste åren hanterat ett kraftigt likviditetsmässigt underskott. Bolaget har tre ansträngda bokslut bakom sig och de ackumulerade förlusterna är omfattande. Vi har under en längre tid arbetat oerhört hårt samt genomfört flera aktieägartillskott för att få till en ekonomisk balans. Nu har vi nått det läge där vi…

Produktionsmöte

Imorse hölls årets andra Produktionsmöte. Dagens mötesplats var högst uppe på Henriksdalsberget där vi har vår etablering för projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). Produktionsmöten ett internt mötesforum där vi en gång/kvartal träffas på ett av våra pågående projekt för att framförallt diskutera pågående projekt, dess framfart och utbyta kunskap och erfarenheter. Nya projekt, anbudsläget och inköp…

Byggstämman 2019

Idag hölls årets Byggstämma för Sveriges Byggindustrier. Närmare 200 personer medverkade, så även Q-gruppen. Utöver den formella stämman bjöd dagen på intressanta föreläsningar och diskussioner inom framförallt sund konkurrens – ett högaktuellt område som BI tillsammans med Byggnads fört breda samtal kring under vintern. Framför allt är det tre huvudområden som pekas ut för att sund konkurrens…