Q-gruppen  –  Din byggpartner sedan 1997

Q-gruppen är ett byggföretag verksamt inom Stockholmsregionen. Vi har en allmänbyggande kompetens och åtar oss främst entreprenader inom ROT och Nybyggnation. Vår verksamhet präglas av stor öppenhet, effektivitet och ett nära samarbete med våra kunder.

Kulturhistoriska hus

Vi är kulturbyggare och utför varsamma ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriska hus och miljöer.

Övriga hus

Nyproduktion och ROT av offentliga miljöer och lokaler.

Bostäder

Vi bygger vackra och trivsamma bostäder för ett växande Sverige.

Bygg & Service

Q-gruppens kompetenta Bygg & Service tar sig an mindre projekt inom framförallt hyresgästanpassningar.

Projekt

Våra projekt utgör hjärtat av vår verksamhet

Vi är stolta över det vi bygger. Under våra verksamhetsår har vi genomfört allt från varsamma renoveringar av kulturminnesmärkta byggnader till nyproduktion av klimatsmarta bostäder. Se våra pågående projekt och referensprojekt här.

Nyheter

Vi arbetar med arbetsmiljön i fokus

Få branscher är så säkerhetsorienterade som byggbranschen Så måste det vara när man arbetar i en bransch med många riskfyllda moment, stora maskiner och verktyg. Snart går Säkerhetsdagen, som organiseras av Sveriges Byggindustrier, av stapeln och fokus i år ligger på säkerhetskultur. Otroligt viktigt, då vi alla bär ett gemensamt ansvar för att upprätthålla korrekta…

Godkänd slutbesiktning på Unum i Täby

Vi fick i dag godkänd slutbesiktning på vårt projekt Unum i Roslags Näsby, Täby. Besiktningsmannen och beställaren är imponerad av såväl utförda arbeten som överlämnas, som slutdokumentation inkl kvalitetskontroll. ”Bättre än vanligt” var kommentaren från besiktningsmannen. Vi tackar alla i Q-gruppens platsledning, snickare samt våra underentreprenörer som slitit hårt för att ro projektet i hamn. Vi…

Tack alla besökare för en härlig dag i Henriksdal!

Igår, söndagen den 24:e mars, var det öppna portar för allmänheten till den stora ombyggnationen av Henriksdals reningsverk, SFA, som vi på Q-gruppen arbetar med. SFA, Stockholms Framtida Avloppsrening, är ett stort, långt projekt som sträcker sig över 10 år i tiden.Drygt 3500 besökare gick i bergets tunnlar igår och det var fantastiskt kul att…