Q-gruppen  –  Din byggpartner sedan 1997

Q-gruppen är ett byggföretag verksamt inom Stockholmsregionen. Vi har en allmänbyggande kompetens och åtar oss främst entreprenader inom ROT och Nybyggnation. Vår verksamhet präglas av stor öppenhet, effektivitet och ett nära samarbete med våra kunder.

Kulturhistoriska hus

Vi är kulturbyggare och utför varsamma ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriska hus och miljöer.

Övriga hus

Nyproduktion och ROT av offentliga miljöer och lokaler.

Bostäder

Vi bygger vackra och trivsamma bostäder för ett växande Sverige.

Bygg & Service

Q-gruppens kompetenta Bygg & Service tar sig an mindre projekt inom framförallt hyresgästanpassningar.

Projekt

Våra projekt utgör hjärtat av vår verksamhet

Vi är stolta över det vi bygger. Under våra verksamhetsår har vi genomfört allt från varsamma renoveringar av kulturminnesmärkta byggnader till nyproduktion av klimatsmarta bostäder. Se våra pågående projekt och referensprojekt här.

Nyheter

Q-gruppen i Stockholm AB

Q-gruppen i Stockholm AB Q-gruppen i Stockholm AB är ett nystartat företag som springer ur den tidigare Q-gruppenkoncernen. Bolaget är helt fristående men vilar på en stolt Q-tradition och erfarenhet . Verksamheten i Q-gruppen i Stockholm AB är nu igång och pågående uppdrag är bland annat inom lokal- och hyresgästanpassningar, byggservice samt infrastruktur.   Mer…

Senaste nytt

Kommentarer kring Q-gruppen Bygg AB   Under tisdagen den 21 maj gick vi ut med pressmeddelandet att Q-gruppen Bygg AB, på egen begäran, lämnat in en konkursansökan till Södertörns Tingsrätt. Vi väljer nu att kommentera koncernens läge samt lämna lite mer information om Q-gruppen Bygg AB. Q-gruppen Bygg AB har varit det enskilt största bolaget…

Pressmeddelande

Pressmeddelande   Q-gruppen Bygg AB har under de senaste åren hanterat ett kraftigt likviditetsmässigt underskott. Bolaget har tre ansträngda bokslut bakom sig och de ackumulerade förlusterna är omfattande. Vi har under en längre tid arbetat oerhört hårt samt genomfört flera aktieägartillskott för att få till en ekonomisk balans. Nu har vi nått det läge där…